zajęcia dodatkowe                 plan dnia                 programy        
Przedszkole Samorz±dowe nr 24 czynne jest codziennie
od godz. 5.30 do 16.30.
W soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy
przedszkole jest nieczynne.

Dyrektor przedszkola Pani Henryka Zawi¶lak
przyjmuje interesantów:
    od poniedziałku do piatkuPodania, wnioski i pisma interesantów można również wysyłać na adres:

Przedszkole Samorz±dowe nr 24
    ul. Topolowa 14 a
    97-300 Piotrków Tryb.